Hubb
Samhällsbyggnad, klimat och miljö

Projektet hade som mål att stärka Lunds kommun och Malmö stads förmåga att använda innovatiova IoT lösningar för att utveckla och effektivisera offentliga miljöer och vara testarena åt svensk IoT industri. Syftet var ta de första stegen i en så kallad förstudie. Projektet har levererat på målen och man har byggt upp en organisation för att kunna driva en genomförande del som är tänkt att vara nästa steg. Projektet har även byggt upp ett starkt nätverk av industriella aktörer inom IoT som vill vara med och driva på och utnyttja fördelarna med en delad testinfrastruktur.

Se även projektet Smarta offentliga miljöer II

Projektperiod: Oktober 2016 – juli 2017

Beviljat stöd: 1 953 890 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.