Arbetsgrupp
Inget tema

Är du intresserad av att delta i arbetsgruppens verksamhet? Kontakta projektledare Östen Frånberg.

Läs arbetsgruppens slutrapport för 2020.

Syfte med arbetsgruppen är

 • Att öka användningen av framväxande standarder för att ge konkurrenskraft och lönsamhet samt med prisvärda insatsvaror i produkter och tjänster.
 • Att öka förståelsen för och kunskapen om vilka IoT- standarder och tekniska plattformar som är relevanta för verksamheter inom offentlig sektor, i första hand regional och kommunal verksamhet, vad de omfattar, deras fördelar och nackdelar.
 • Att arbeta med standarder för att öka förutsättningarna för interoperabilitet mellan och inom offentliga verksamheter.

Förväntade effekter och resultat:

 • Beskrivning av olika delar av de IoT-standarder som är relevanta för offentlig verksamhet, vokabulär, referensarkitektur och tillämpad arkitektur. 
 • Sammanställning av tekniska plattformar för IoT enligt kategorier, egenskaper, funktioner och typiska användningsområden. 
 • Dokument och presentationsmaterial som beskriver; standarders organisationsstruktur, referensarkitektur, och tillämpad arkitektur. De beskriver även vokabulär, interoperabilitet, och utvecklingen framåt.
 • En sammanställd plattformsplacering i två dimensioner integrerad med IoT-standarder
 • Förteckning över de mest relevanta och använda tekniska plattformarna för offentlig verksamhet med dess egenskaper och funktioner

Projektet har fem arbetspaket:

 1. Ta del av resultaten av internationell standardisering samt påverka och ställa krav på densamma
 2. Samman ställa arbetsgruppens syn, krav och förväntningar på IoT-standarder.
 3. Kartlägga ett antal plattformar (fler än 10) som är av intresse för IoT Sverige och arbetsgruppen
 4. Sammanställa plattformsmaterial där en sammanfattning och bedömning inkluderas.
 5. Presentera resultatet vid IoT Sveriges årsmöte 8 oktober 2020, samt vid behov på an dra möten som IoT Sverige eller Vinnova arrangerar.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.