Gå till innehåll

Utsläppsmätning av entreprenad-maskiner

Beviljat bidrag:1 950 000 kronor
Löptid:jan 2022 - aug 2023
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Samhällsbyggnad
Snöröjning
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektets syfte är att minska CO2-utsläpp från entreprenadmaskiner globalt genom utvecklingsarbete i Västernorrland genom att ta fram nya möjligheter för effektivare upphandlingsmodeller och planeringssystem. Genom att synliggöra CO2-utsläpp skapas möjligheten att ta fram nya KPI:er och motivera nya drivkrafter som satsar på minskning av CO2-utsläpp.
ProjektkoordinatorBRON Innovation AB

Projektsammanfattning

Ett entreprenadfordon kan genomföra ett av ett stort urval aktiviteter på grund av dess mångsidighet. Vissa aktiviteter skiljer sig tydligt från varandra, såsom transport eller grävning eftersom skopa och hjul används olika. Men vissa aktiviteter kommer ha större otydlighet, såsom grävning eller markarbeten, men som i ett större perspektiv kan ha stor påverkan på koldioxidutsläpp beroende på bland annat belastning.

Kontakt

Sara Rudälv

Projektledare

sara.rudalv@broninnovation.se

Edge-IoT teknologi

För att kunna identifiera fordonets aktivitet kommer ett flertal mätvärden vara intressanta. Huvudsakligen kommer projektet försöka paketera de olika sensorerna som används i en aktivitetssensornod som enkelt kan installeras och genomföra aktivitetsklassificiering i sensornoden genom Edge-IoT teknologi. Detta minska dataöverföringsbehovet och minskar belastning på kommunikationsnätverk och leder till att aktivitetssensornoden kan användas båda i situationer med Wifi-uppkoppling, men även LPWAN såsom LoRaWan eller NB-IoT. Aktkivitetssensor noden kommer inkluderar bland annat följande sensorer och gränssnitt:

  • Accelerometer, gyroskop
  • GPS
  • CAN-bus gränssnitt
  • LPWAN transceiver

Eftersom entreprenadfordon har rörliga verktyg, såsom skopa eller plog, kommer sensorer placeras vid dessa för ökat tillförlitlighet i klassificiering av aktiviteter.

Projektets upplägg

Projektet kommer arbeta med utvärdering och validering från att behovsanalysen är klar till dess att projektet avslutas. Genom hela projektet pågår projektledning, jämställdhet och kommunikation.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida

Bron Innovation