Gå till innehåll

Vägen framåt

Beviljat bidrag:4 794 450 kronor
Löptid:mar 2023 - jun 2025
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
Barn på sjukhus foto Adobe Stock
Status:Pågående
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet Vägen framåt kommer nationellt att testa och utveckla flera IoT-lösningar i klinisk miljö. Syftet är att skapa en mer jämlik och tillgänglig vård för barn med kroniska sjukdomar utifrån familjens behov och förutsättningar. Målet är en tillgänglig och individbaserad vårdform som är skalbar, både nationellt och internationellt.
ProjektkoordinatorVästra Götalandsregionen

Projektsammanfattning

Projektet Vägen framåt kommer nationellt att testa och utveckla flera IoT-lösningar i klinisk miljö. Syftet är att skapa en mer jämlik och tillgänglig vård för barn med kroniska sjukdomar utifrån familjens behov och förutsättningar. Målet är en tillgänglig och individbaserad vårdform som är skalbar, både nationellt och internationellt.

Kontakt

Marcus Svedberg

Projektledare

marcus.svedberg@vgregion.se

Planerat upplägg

Projektet består av flera delprojekt som kommer att utförs i klinisk miljö vid
barnsjukhuset i Göteborg, Lund och Uppsala under 2023–2024. Flera IoT-lösningar finns redan implementerade vid barnsjukhusen och ett tätt samarbete råder mellan hälso- och sjukvården och de företag som bistår med de olika IoT-lösningar. Arbetet leds av Göteborgs barnsjukhus.

Projektresultat

Förhoppningen är att projektet kan bidrag till att;

  • Förstå hur vi kan kombinera egen- och sjukhusgenererad hälsodata i syfte att monitorera och prediktera progressen av en kronisk sjukdom.
  • Skapa en mer jämställd omsorg hos barn med kroniska sjukdomar.
  • Sjukvårdspersonal kan ägna mer tid åt patienterna och mindre tid åt administrativt arbete.
  • Sjukvården objektivt kan mäta aktivitet och passivitet hos barn och ungdomar.

Läs mer

Läs mer på Vinnovas hemsida.