Pil Tillbaka till kalendarium

Årskonferens 2021 – fokus på samtal och diskussion

18 november, 2021 klockan 9:00 12:00

Digital årskonferens

Detta event är avslutat. Du kan titta på en inspelning från årskonferensen nedan. Allt utom de parallella workshopparna finns med, notera att denna inspelning är otextad. En textad version kommer inom kort.

Varmt välkommen till IoT Sveriges årskonferens 2021. Konferensen hålls i digitalt format den 18 november under en fullspäckad förmiddag.

Den 18 november träffas vi under en förmiddag där fokus kommer att ligga på det goda samtalet och erfarenhetsutbyte. Även en stor portion inspiration hoppas vi! Men innan vi ses vill vi att du som deltar ska ta del av ett förinspelat videomaterial från våra projekt, strategiska projekt och arbetsgrupper. Titta även på kortare videopresentationer av flera av våra projekt. På vår YouTube-kanal finns en spellista för årskonferensen där allt videomaterial finns samlat.

Dela gärna – #iotsverige2021

Dela gärna med dig av dina tankar om årskonferensen och dess innehåll i sociala medier. Använd gärna #iotsverige2021. Följ oss på LinkedIn, Twitter och YouTube.

Direktsändningen startar kl. 09:00

Sändningen är avslutad, en inspelning av keynotes kommer att läggas upp på denna sida.


Program

09:00 – 09:15 Introduktion (programkontoret och Darja Isaksson, GD Vinnova)
09:15 – 10:20 Keynote (inspirationstalare) läs mer om dem nedan
10:20 – 10:30 Paus
10:30 – 11:30 Parallella workshops, mer information om dem finns längre ner på sidan, deltagare väljer en av följande:

11:30 – 12:00 Sammanfattning och avslut


Keynote

Jacob Høffer Larsen

Jacob Høffer Larsen, digital strateg på KL (Kommunernes Landsforening, Danmark). Han berättar om hur danska kommuner arbetar med IoT. Hur långt de kommit i sin IoT resa och hur kommunerna samarbetar för att utveckla området. Han kommer även att presentera sju rekommendationer från den danska guiden till hållbar digital transformation. Presentationen hålls på engelska.

Jan Höller

Jan Höller, research fellow på Ericssons forskningsenhet där han är ansvarig för teknologi- och forskningsstrategi inom IoT. Han ger en utblick i var teknologiutvecklingen inom IoT är på väg, vad som kommer behövas och vilka möjligheter som öppnas.

Anna Bondesson & Tomas Wiiand

Anna Bondesson, projektledare Connected Stockholm Royal Seaport, Exploateringskontoret Stockholms stad. Tomas Wiiand, IT arkitekt, Stadsledningskontoret Stockholms stad. Tillsammans tar de sikte på den smarta, uppkopplade staden i sina anföranden.


Workshops – sju parallella spår

Här finns sju längre videor som presenterar strategiska projekt och arbetsgrupper. Videomaterialet ligger till grund för de sju parallella workshopparna under själva konferensdagen den 18 november. Längre ned på sidan hittar du även kortare presentationer om projekt inom ramen för IoT Sverige.

Standarder och plattformar

Se video om projektet på YouTube.

Arbetsgruppen standarder och plattformar är inne på sitt andra verksamhetsår. I workshopen får du träffa arbetsgruppen och diskutera aktuella frågor, bland annat hur standarder kan bidra till ökade möjligheter både nationellt och internationellt. Det blir samtal om både det som händer i närtid och i framtid.

Workshop den 18 november
Vi hoppas du finner våra ämnen intressanta och vill delta på vår workshop. Vi kommer att ha tre breakout-rooms att välja på:

Breakout-room 1: Standard och NWIP med Östen Frånberg, 1A Konsult AB och Jesper Rönnholm, Prevas.

Breakout-room 2: Plattformar och interoperabilitet med Fredrik Björklund, IoT Open och Peter Paunoen, Labatus AB.

Breakout-room 3: Upphandling och implementering med Torbjörn Lahrin, Lahrin i Hajstorp AB och Jonatan Moen, Sopra Steria.

Vägledning för ett framgångsrikt IoT-arbete – från behov till använd IoT-tjänst

Se video om projektet på YouTube.

Kartläggning av användarbehov, kontinuerlig dialog med marknaden och upphandling på rätt sätt är några viktiga aspekter för att skapa värde genom IoT. Nu finns en rykande färsk nationell vägledning/process som beskriver flödet från behov till implementerad IoT-tjänst. Upphandlar vi som vi alltid har gjort eller planerar vi för innovation och förnyelse? I denna workshop diskuteras förutsättningar för att lyckas med IoT.

Workshop den 18 november
Moderatorer: Bo Baudin, strateg fastigheter på SKR, Susanne Ekström, konsult.

IoT Sveriges innovationsagenda

Se video om innovationsagendan

IoT Sveriges strategiska innovationsagenda (pdf)

IoT Sverige har tagit fram ett förslag till en reviderad version av den strategiska innovationsagenda som ligger till grund för programmet. Den 18 november önskar vi alla intresserade varmt välkomna att diskutera innehållet och komma med synpunkter på förslaget. Den strategiska agendan kommer att justeras utifrån diskussionerna och därefter antas av programmets styrelse.

Workshop den 18 november
Moderator: Jin Moen, programchef IoT Sverige

Säkerhet och IoT

Se video om projektet på YouTube.

Cybersäkerhet är helt avgörande i arbetet med IoT. I workshopen är fokus på såväl utmaningar som möjligheter. Hur kan du som aktör och organisation samverka kring cybersäkerhet? Hur ser kunskapsläget ut inom området i Sverige och vilka nätverk och arenor driver utvecklingen framåt. Vad kan ett svenskt deltagande i IoT Security Foundation innebära?

Workshop den 18 november
Moderatorer: Christer Åhlund, Luleå tekniska universitet, Mats Pettersson, Digital Nordix. Peter Persson, FMV.

Vilken kompetens krävs för lyckade IoT-projekt? 

Se video om projektet på YouTube.

Digitalisering och IoT är i allra högsta grad en strategisk HR-fråga. Kompetens och ledarskap är kritiska faktorer för att lyckas med IoT. Vilka roller och vilken kompetens behövs kunna skapa framgångsrik verksamhet med IoT som stöd? Vad är strategiskt prioriterat att kunna? Hur säkerställer organisationer att rätt kompetens är på plats? Vilken kompetens är viktig att ha inom organisationen och vilken kompetens passar att lösa via samverkan med andra organisationer, via partnerskap eller genom leverantörer. En utmaning är också att det är stor efterfrågan på kompetensen och därmed stor konkurrens om den. Kan kommuner och offentliga organisationer lära sig något från det privata näringslivet i form av organisation, roller och kompetenser?

Workshop den 18 november
Projekt: IoT för Tillgänglighet är ett av flera projekt som identifierat utmaningar, men också möjligheter på lösningar inom kompetensområdet.

Moderatorer: Daniel Adelander och Tommy Ytterström vid managementkonsultföretaget Pro&Pro lyfter i workshopen upp insikter från projektet liksom insikter från andra projekt och initiativ.

IoT Hubb skola

Se video om projektet på YouTube.

Skola utgör en stor och viktig del av offentlig sektor. I workshopen får du möta vår IoT Hubb skola. Hubben har genomfört ett flertal innovationsprojekt, genererat ny kunskap och inspirerat fler att delta i utvecklingen. Det finns mycket kvar att göra inom skolvärlden och förhoppningsvis vill du vara med och bidra!

Workshop den 18 november
Moderatorer: Lars Lingman – Projektledare, RISE, Jacob Michelsen – Integritet, säkerhet och juridik, RISE, Martin Johanssson – Teknik och implementering, RISE

IoT för framtidens mobilitet och ökad demokrati

Hitta dold cykelpotential, Lund (YouTube)
Det digitala stadsrummet, Sundsvall (YouTube)

Demokrati eller integritet – är det möjligt att skapa en inkluderande och datadriven planeringsprocess? Med utgångspunkt från erfarenheter från projekten Det digitala stadsrummet och Dold cykelpotential resonerar vi kring utmaningar och möjligheter med inkluderade och representativ datahantering i en datadriven planeringsprocess. Hur säkerställer vi att möjligheterna med ny teknik och ny data används för att skapa demokratiska processer där alla får höras och synas?

Workshop den 18 november
Två projekt inom IoT Sverige genomför denna workshop kring mobilitet tillsammans:

Projekt: Det digitala stadsrummet
Moderatorer: Jenny Carlstedt, digital strateg samhällsbyggnad, Sweco
Åsa Jadelius, digitaliseringsstrateg, Sundsvalls kommun

Projekt: Dold cykelpotential
Moderator: Emeli Adell, affärsområdesansvarig Framtidens Transporter, Trivector


Projektpresentationer (ca tre min/video)

Förberedelseprojekt

Prototyputvecklingsprojekt

Genomförandeprojekt

Hubb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.