Gå till innehåll

Koll på materialförsörjning med IoT

·0 minuters läsning
Dela:
Lagerhållning av läkemedel och vårdmaterial

Ett av IoT Sveriges projekt har testat olika IoT-lösningar för att få koll på materialförsörjningen inom offentlig sektor. Projektet, som fick en extra skjuts av pandemin, har särskilt fokuserat på materialförsörjningen i förråd som finns på olika avdelningar inom vården.

Under pandemin blev det tydligt hur viktigt det är att ha koll på materialförsörjningen inom vården. Frågor kring lagersaldo, materialflöden och logistik hamnade högt upp på agendan. Genomförandeprojektet Vägledning av IoT för framtidens materialförsörjning inom offentlig sektor startade i januari 2021.

– Det är klart att projektet påverkades av pandemin. Vi hade planerat för tester i verklig vårdmiljö vilket ju tyvärr inte gick att genomföra. Samtidigt har pandemin bidragit till att sätta fokus på hur viktig frågan kring materialförsörjning är, säger Mikael Öberg, Supply Chain Manager på Region Östergötland.

Bakgrunden till projektet bottnar i vårdens behov av materialförsörjning av olika slag. Vårdens materialbehov innefattar stora materialflöden och komplexa logistiska flöden. Under pandemin ställdes systemet på sin spets då verksamheter i regioner och kommuner fick svårt att förutse hur mycket skyddsprodukter som skulle gå åt.

Går inte att följa förbrukat material

Mikael Öberg berättar att det ofta finns information om vad som är beställt men inte vad som är förbrukat.

– Materialhanteringen på vårdavdelningar är i stor utsträckning manuellt hanterad idag och befintliga IT-stöd är inte fullt ändamålsenliga. Behovet av att på ett bättre sätt säkerställa tillgången och följa den faktiska förbrukningen i änden av kedjan, nära användarna, är en viktig förutsättning för att bedriva en god och trygg vård, säger han.

Mikael Öberg
Mikael Öberg, Region Östergötland.

Målet att hitta sömlösa IoT-lösningar

Eftersom projektet inte kunde testa lösningarna i verklig vårdmiljö byggdes en testmiljö upp i form av ett förråd för vårdmateriel. En grundhypotes och målbild för projektet var att tekniken som används ska vara så ”dold” för användaren som möjligt. Alltså att vårdpersonalen ska kunna använda den utan att knappt tänka på det.

– Vården är ansträngd idag och därför blir det också viktigt att tekniken blir en möjliggörare och inte upplevs som ett hinder, säger Mikael Öberg.

I projektet ingick förutom Region Östergötland (projektkoordinator) även Linköpings kommun, Kinda kommun, Linköping Science Park och RISE.

Lyckat samarbete med studenter

Tillsammans har parterna arbetat med olika metoder för att komma fram till vilka IoT-lösningar man ville testa i det uppbyggda förrådet. En framgångsfaktor var att låta studenter vid Linköpings universitet komma med förslag på hur ett system för realtidslagerinventering och automatiserad uttagsregistrering skulle kunna se ut.

Studenterna fick i uppgift att tänka fritt för att lösa problemet utifrån uppdraget: ”Utveckla ett koncept som gör att sjukhus kan registrera artiklar som lagras i när-förråd i realtid. Det ska vara en robust process och inte skapa irritation. Det ska vara lätt att göra rätt vid ett materialuttag.”

Materialförsörjning, förrådshållning i vården
Inom vårdens materialförsörjning finns information om vad som är beställt men inte vad som är förbrukat. Egentligen borde det vara lika självklart att ha fungerande system för materialförbrukningen inom vården som för en ICA-butik, menar Mikael Öberg. Foto: Region Östergötland.

Dynamisk våg – bäst i test

Utöver samarbetet med studenterna var tester och samverkan med vårdpersonal (de som i slutändan ska använda tekniken) avgörande för att kunna utvärdera projektet. Av alla tester visade sig en lösning med vågar integrerade i förrådshyllan vara den lösning som vårdpersonalen själva tyckte bäst om.

Projektet Vägledning av IoT för framtidens materialförsörjning inom offentlig sektor avslutades i april. Nu väntar ett fortsatt arbete kring hur lärdomarna från projektet ska tas vidare.

– Vi står inför ett större förankringsarbete för att ta det här vidare. Det handlar om att se helheten och vinsterna med att integrera så många verksamheter som möjligt. Vi har skapat oss en bra bild och ett kravunderlag för att kunna skala upp det här ytterligare, säger Mikael Öberg.

Senaste nyheterna

28 jun 2024

Spännande AI-mätningar av besökarnas rörelser under Almedalsveckan

Läs mer
Karlstad illustration från Karlstads kommun
20 jun 2024

Podd: kan Internet of Things öka upplevd trygghet?

Läs mer
19 jun 2024

IoT Sverige får fortsatt finansiering

Läs mer