Gå till innehåll

FLOW – Flödesmätning i Lund och Veberöd

Beviljat bidrag:3 900 000 kronor
Löptid:feb 2022 - jun 2024
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:Samhällsbyggnad
Trafikanter på cykel
Status:Pågående
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Syftet med projektet är att ta fram ett öppet system för realtidsbaserad trafikflödesmätning, där man inte är beroende av en enskild leverantör utan bygger på öppna standarder mellan alla ingående delar. Projektet kommer att vidareutveckla ett antal identifierade tekniker med hög potential att bli kostnadseffektiva och kunna ersätta teknik som används idag och som inte kan leverera en komplett realtidsbaserad analys.
ProjektkoordinatorLunds kommun - Lunds kommun Kommunkontoret

Projektsammanfattning

Syftet med projektet är att ta fram ett öppet system för realtidsbaserad trafikflödesmätning, där man inte är beroende av en enskild leverantör utan bygger på öppna standarder mellan alla ingående delar. Projektet kommer att vidareutveckla ett antal identifierade tekniker med hög potential att bli kostnadseffektiva och kunna ersätta teknik som används idag och som inte kan leverera en komplett realtidsbaserad analys.

Kontakt

Anders Trana

Projektledare

anders.trana@lund.se

Flödesanalys för trafik i samhället styr till stor del hur vi styr, bygger ut och planerar våra städer och samhällen, samtidigt har vi inte lösningar på plats som ger ett bra underlag utan det bygger på enskilda mätningar och skattningar.

Öppen IoT-plattform

Projektet kommer utveckla och skala ett öppet system där olika lösningar kan kopplas in, från sensornivå till dataplattformar. Systemet ska bestå av en portfölj med sensorer från avancerade AI + deep learning sensorer till enklare flexibla sensorer som inte kräver stora infrastrukturinvesteringar. Sensorerna kopplas till en öppen IoT plattform som bygger på öppna, standardiserade datamodeller och API:n. Vidare tar vi fram exempel på integration mot övergripande system för analys, visualisering och styrning med hjälp av den insamlade data.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer genomföras uppdelat på fem olika distinkta arbetspaket för att uppnå projektmål: Utveckla sensorsystem kring flödesmätning baserat på identifierade tekniker. Hantering av data från flödesmätning och integrationen mot styr- och beslutsstödsystem. Test i verklig miljö, både stad och by. Affärsutveckling och paketering. Spridning och kommunikation av resultat.

Läs mer på

Vinnova

Future by Lund