Gå till innehåll

IoT inom vård och omsorg (IVO)

Beviljat bidrag:10 615 171 kronor
Löptid:sep 2018 - nov 2021
Projekttyp:Hubb
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
Kvinnor med rullatore
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet bygger vidare på det tidigare projektet IVoS, där vi genom en fallstudie inom äldreomsorgen undersökte hur samverkan mellan delsystem kan uppnås och tillämpas. I det ingick hur olika elektroniska komponenter kopplas ihop samt hur data kan delas mellan olika system . Syftet är att med IoT skapa förutsättningar för att hantera den demografiska utmaningen och det medföljande växande vård- och omsorgsbehovet i våra kommuner. I steg två bygger vi vidare på resultaten, genom att vidareutveckla tjänsten i enlighet med de önskemål som användarna uttryckt.
ProjektkoordinatorSkellefteå kommun

Projektspecifikation

Skellefteå kommun har ett mål att bli 80 000 invånare år 2030, därför behöver vi möta dagens och morgondagens utmaningar med smarta lösningar.
Allt fler vill vara en del av det kreativa och expansiva Skellefteå.

Kontakt

Christer Åhlund

Projektledare

Bostadsmarknaden har exploderat och trycket från investerare är högt. Vi har bestämt oss för att vara 80 000 invånare år 2030 och nu bäddar vi för den framtiden. Bostäder, nytt kulturhus, nya skolor och förskolor, fritidsanläggningar och startup-inkubatorer. Skellefteå kommun bygger ett smart och hållbart samhälle.

Antal äldre ökar

Befolkningssammansättningen i Sverige förändras till att bestå av en större andel barn och äldre, med en allt mindre del i arbetsför ålder som ska ta hand de andra grupperna. Sverige är dessutom ett land med mycket glesbygd och långa avstånd vilket bidrar till fler utmaningar kring vård och omsorg för äldre. För att vi ska kunna upprätthålla samma kvalitet och trygghet för äldre krävs det nya innovationer och lösningar inom hemtjänsten.

IoT i hemmet

I det här projektet skapas nya lösningar genom att använda IoT-enheter i de äldres hem. Enheterna används för att upptäcka händelser som kan kräva tillsyn. När en sådan händelse upptäcks, kan till exempel ett meddelande skickas, till en anhörig eller personal inom omsorgen. Detta ger flera positiva effekter, eftersom insatserna kan sättas in när det behövs, och inte bara schemalagt. Det sparar restid och resurser när allt står rätt till och ger personer möjlighet att bo hemma längre.

Genom att sätta upp IoT-enheter i bostäder och koppla dem till en öppen teknikplattform, kommer projektet finna nya tjänster och möjligheter inom hur IoT kan användas för att förenkla vardagen och skapa en större trygghet. IoT-enhetens sensorer skickar data till teknikplattformen som bearbetar data från flera olika IoT-enheter till information om aktiviteter. Vid en avvikelse från sitt vanliga mönster meddelas anhöriga och/eller kommunal vård och omsorg, i en målsättning att skapa ett tryggare boende.

Utbud av e-hälsa

Projektet ska genom fallstudier se hur olika delsystem kan kopplas ihop och tillsammans skapa en portfölj av tjänster som kan erbjudas de boende, allt beroende på just dennes enskilda behov. Det finns idag pilotlägenheter i Skellefteå och under projektet ska implementering även ske i Uppsala kommun och Kiruna kommun. Kommunerna har olika förutsättningar vilket ger en möjlighet att se hur lösningen fungerar i olika kontexter. Ambitionen är att det hela ska bli en del i det självklara utbudet kring eHälsa

Det digitala är inte längre en avdelning eller verktyg inom kommunen utan det är mer en dimension som förändrar allt; uppdrag, service, arbetssätt och kontaktsätt. IoT skapar nya förutsättningar och möjligheter att utveckla vårt uppdrag och göra det tillsammans med andra, t ex invånare, myndigheter, företag och föreningar och vår konkurrenskraft är beroende av att service och processer ständigt förbättras och efterfrågas. Skellefteå kommun har påbörjat ett långsiktigt arbete för social hållbarhet som handlar om att inkludera och skapa goda förutsättningar för alla invånare och företag att vara med och utveckla samhället och kommunens service.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida