IoT-strategi för Region Skåne

Beviljat bidrag:300 000 kronor
Löptid:mar 2023 - dec 2023
Projekttyp:Förberedelseprojekt
Ämnesområde:Ökad IoT-förmåga
IoT-strategi för Region Skåne
Status:Pågående
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Regiongemensam IoT-strategi, principer och krav för Region Skåne är en del i en regionövergripanden insats att tillsammans med relevanta behovsägare utarbeta en sammanhållen IoT-strategi. Syftet med projektet är att initiera arbetet med en övergripande IoT-strategi för Region Skåne inom hälsa, vård och omsorg.
ProjektkoordinatorRegion Skåne

Projektsammanfattning

Detta projekt är en del i Region Skåne regionövergripanden insats att tillsammans med relevanta behovsägare utarbeta en sammanhållen IoT-strategi. Inledningsvis fokuseras på behovsägare inom hälso- och sjukvårdssystemet, som bland annat inkluderar regionens sjukhus, primärvård och stödfunktioner såsom service, logistik och fastighetsförvaltning. Syftet är att initiera arbetet med en övergripande IoT-strategi för Region Skåne inom hälsa, vård och omsorg.

Kontakt
Simon WextProjektledare
simon.Wext@skane.se

Planerat upplägg

Projektet involverar nätverk av behovsägare i ett verksamhetsperspektiv. Projektet fokuserar inledningsvis på en nuläges- och omvärldsanalys, där externa intressenter bjuds in, insikter från analyserna omsätts i en för regionen gemensam IoT strategi och arkitektur, en generisk kravkatalog och påverkan på system och processer. Projektets resultat och insikter kommuniceras såväl internt som till andra regioner, kommuner och näringsliv.

Projektmål

Tre projektmål har identifierats;

  • Omvärldsanalys och utveckling av strategiska relationer till leverantörer, nationella initiativ, samt andra regioner.
  • Utveckling av bärande principer för den regionövergripande IoT-strategin.
  • Ett kunskapslyft bland regionens “IoT-nära” personal och behovsägare engagemang och ägande av IoT-strategin.

Projektresultat

På kort sikt förväntas resultaten kunna bidra till att öka behovsägarnas intresse och förståelse för hur IoT-lösningar kan bidra i alla de nyttoperspektiv som presenterats ovan. Den långsiktiga effekten efter ett genomförande projekt är att det blir ett kunskapslyft och ökad förmåga brett bland regionens personal, politiker och ledning för en ökad efterfrågan av IoT lösningar och därmed bidrag till ekonomisk tillväxt.

Läs mer

Läs mer på Vinnovas hemsida.

Läs mer
Relaterade projekt
Gemensamma plattformar
Upphandling
Regiongemensam IoT Jönköpings län
IoT-plattform
Jönköpings län
Internet of Things Jönköpings län
Norra Djurgårdsstaden
Smart stad
Smart stad-lösningar i Norra Djurgårdsstaden
e-hälsa
Framtidens välfärdsteknik med IoT