Kommunikaktiv

Beviljat bidrag:3 236 275 kronor
Löptid:mar 2023 - aug 2025
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
Kommunikaktiv
Status:Pågående
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Kommunikaktiv ska ta fram digitala tjänster för hemtjänsttagare som syftar till ökad delaktighet och medskapande i insatser samt ökad självständighetförebyggande av fysisk inaktivitet, ofrivillig ensamhet, undernäring och fall. Syftet med projektet är att möta samhällsutmaningen med fler äldre i befolkning och ökande behov men samma resurser - genom nya innovativa arbetssätt stödda av IoT i kommunal omsorg.
ProjektkoordinatorTyresö kommun

Projektsammanfattning

Projektet Kommunikaktiv ska ta fram digitala tjänster för hemtjänsttagare som syftar till ökad delaktighet och medskapande i insatser samt ökad självständighetförebyggande av fysisk inaktivitet, ofrivillig ensamhet, undernäring och fall. Syftet med projektet är att möta samhällsutmaningen med fler äldre i befolkning och ökande behov men samma resurser – genom nya innovativa arbetssätt stödda av IoT i kommunal omsorg.

Kontakt
Peter BergKoordinator
peter.berg@tyreso.se
Mikaela SjöbergProjektledare
mikaela.sjoberg@tyreso.se

Planerat upplägg

De digitala tjänsterna kommer byggas på en existerande IoT plattform som kommer vidareutvecklas med bas i behoven som kommer fram i projektet. Denna kommer innehålla gränssnitt för hemtjänstpersonal (mobilt och stationärt), hemtjänsttagare (mobilt) och kopplade sensorer efter behov. Lösningen kommer att testas först i liten skala, sedan vidareutvecklas och slutligen testas i ett storskaligt test med minst 50 hemtjänsttagare.

Utöver teknisk lösning kommer projektet arbeta med verksamhetsutveckling och förändrade arbetssätt inom hemtjänsten där en digital undersköterskeroll planeras att införas. Koppling till kommunens fysiska mötesplatser kommer också ingå och många olika roller i kommunen, till exempel hemtjänstpersonal, verksamhetschefer, biståndshandläggare och hemtjänsttagare kommer inkluderas i behovs- och designarbetet.

Projektmål och resultat

Målet med projektet är ökad självständighet, bibehållna funktioner och bättre hälsa hos hemtjänsttagare, genom:

  1. Ökad delaktighet och medskapande i insatser, via införande av digitalt stödd omsorg, ändrade processer och nya arbetssätt.
  2. Ökad trygghet och självständighet för individen genom stöd till hälsofrämjande aktiviteter som förebygger fysisk inaktivitet, ofrivillig ensamhet, undernäring och fall. Med IoT-plattform och sensorer som mäter hälsofrämjande markörer, t ex rörelse, och kopplar ihop individen med kommunens befintliga förebyggande initiativ.

Projektgruppen kommer arbeta aktivt för att sprida lärdomar från projektet för att på så sätt inspirera andra kommuner till att göra motsvarande arbete.

Läs mer

Läs mer på Vinnovas hemsida.

Läs mer
Relaterade projekt
Fallolyckor
Prehospital forskning
Autumn Leaves – IoT för att upptäcka fallolyckor
Hälsa vård och omsorg
IoT-plattform
Hemsjukhuset 3.0
e-hälsa
Framtidens välfärdsteknik med IoT