Gå till innehåll

Luft- och vattenövervakning med IoT

Beviljat bidrag:12 741 850 kronor
Löptid:sep 2017 - sep 2020
Projekttyp:Hubb
Ämnesområde:Klimat och miljö
Mobil luftstation
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Syftet med LoV-IoT projektet var att undersöka möjligheterna med att använda sensorer och sakernas internet (IoT) för att utveckla miljöövervakningen av luft och dagvatten i städer. Utsläppen till luft och dagvatten behöver övervakas för att åtgärder ska kunna sättas in och på så vis minska den negativa påverkan på människa och miljö som utsläpp har. Projektet har utvecklat nya metoder för mätningar av luftkvalitet och dagvatten med IoT och sensorer. I arbetet har nya användningsområden identifierats.
ProjektkoordinatorGöteborgs kommun, Miljöförvaltningen

Projektsammanfattning

I dagens städer utsätts människor och känslig natur för bullernivåer och halter av föroreningar i både luft och dagvatten som i vissa fall ligger över satta gränsvärden. I samband med till exempel större byggnationer kan störningar uppstå.

Kommunikationsplattform IoT

Göteborgs Stad, tillsammans med partners från akademi och privata sektorn, tar nu fram en kommunikationsplattform (IoT) dit sensorer kopplas för att kunna hålla bättre koll på dessa föroreningar och informera allmänheten. Data som samlas in från olika källor och aktörer bearbetas och visualiseras för planering och uppföljning av åtgärder. Det kommer också att göras tillgängligt för medborgarna som öppen geodata.

Följa föroreningar i realtid

Genom exempelvis plattformen miljöväder.se kommer medborgarna kunna följa i realtid hur det ser ut med föroreningar i luften och även i vattnet. Det ger medborgare i staden en möjlighet att undvika platser med höga föroreningar och planera sina rörelser efter det. Det öppnar även för att människor aktivt kan välja bort områden med höga nivåer av buller. Det kan i det långa loppet ge friskare medborgare.

Miljöövervakning – en stor fråga

Miljöövervakning har de sista åren blivit en stor fråga i många av världens städer och intresset för hur luft och vattenkvaliteten har ökat. Intresset finns både hos medborgare och medier, vilket ställer krav på städerna att kunna presentera aktuella och korrekta data kring dessa frågor i realtid.

Stora infrastrukturprojekt som påverkar

De närmsta åren kommer det att genomföras flera stora infrastrukturprojekt i Göteborg. Det största av dem är bygget av Västlänken och det kommer påverka i stort sett hela staden. Västlänken är en tågtunnel för att öka kapaciteten för tågtrafiken genom Göteborg. Under dessa olika byggnationer kommer systemet av sensorer att testas i skarpt läge. Sensorerna kommer snabbt kunna uppfatta om det skulle bli något läckage ut i vattnet och slå larm snabbare än nuvarande system.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida