Genomförandeprojekt
Ökad IoT-förmåga, samverkan

Koordinerande projektpart (Koordinator)

JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING, Digitaliseringsrådet

Projektledare

Torbjörn Lahrin (tobbe@lahrin.se, 0702082085)

Projektets mål

Gemensam långsiktig IoT-lösning för länets kommuner Skala upp o dela IoT-tillämpningar
Testa IoT Sverige o SKR/INERA-material i skarpt läge Dela kunskap och erfarenhet

Projektsammanfattning

Digitaliseringsrådet i Jönköpings län driver idag ett projekt ”POCV Gemensam IoT-plattform Jönköpings län” tillsammans med kommunerna i länet. I projektet har upphandling av gemensam IoT-plattform för en POC genomförts under 2020 för att undersöka möjligheter, generera kunskap och erfarenhet. Förutom huvudprojektet genomförs ett delprojekt i varje medverkande kommun. Varje delprojekt tar fram tillämpningar som provas i begränsad skala för att sedan utvärderas, införas i full skala och spridas till övriga kommuner.

Huvudprojektledaren, Torbjörn Lahrin, är aktiv i IoT Sveriges arbetsgrupp som bl.a. kartlägger IoT-plattformar på svenska marknaden. Den genomförda IoT-upphandlingen har utgått ifrån arbetsmaterial som tagits fram av denna arbetsgrupp. Kunskap som genererats vid upphandlingen har sedan återförts till arbetsgruppen. Lahrin medverkar även som utförare i SKR/INERAS arbetsgrupp som tar fram referensarkitektur för IoT.

Under 2021/2022 vill Digitaliseringsrådet nyttja kunskap och erfarenhet som genereras i pågående projekt samt i IoT Sveriges och SKR/INERAS arbetsgrupper för att:
1. Utvärdera pågående projekt och tillämpningar
2. Ta fram besluts- och upphandlingsunderlag för upphandling av permanent, långsiktig regiongemensam IoT-plattform
3. Upphandla och införa sådan plattform
4. Utarbeta affärsmodeller, avtal samt organisation för förvaltning / support
5. Skala upp befintliga IoT-lösningar samt integrera med verksamhetssystem och annan data i kommunerna som del i skapandet av smarta städer
6. Sprida IoT-tillämpningar till alla kommunerna i länet
7. Dela med sig och återföra kunskap / erfarenhet till bl.a. IoT Sveriges och SKR/INERA:s arbetsgrupper med flera

Projektperiod

2021-02— 2023-02

Läs mer om projektet på Vinnova här.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.