Gå till innehåll

Regiongemensam IoT Jönköpings län

Beviljat bidrag:4 997 500 kronor
Löptid:jan 2021 - dec 2022
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:Ökad IoT-förmåga
IoT plattform
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Huvudsyftet med projektet är kunskapsuppbyggnad och framtagning av underlag för beslut inför framtiden. Redan nu kan alla kommuner ta del av kunskap och information som genererats gemensamt samt den omvärlds- och framtidbevakning som sker i projektet.
ProjektkoordinatorRegion Jönköpings Län - Digitaliseringsrådet

Projektsammanfattning

Digitaliseringsrådet i Jönköpings län driver idag ett projekt ”POCV Gemensam IoT-plattform Jönköpings län” tillsammans med kommunerna i länet. I projektet har upphandling av gemensam IoT-plattform för en POC genomförts under 2020 för att undersöka möjligheter, generera kunskap och erfarenhet. Förutom huvudprojektet genomförs ett delprojekt i varje medverkande kommun. Varje delprojekt tar fram tillämpningar som provas i begränsad skala för att sedan utvärderas, införas i full skala och spridas till övriga kommuner.

Utvärdera och tillämpa

Huvudprojektledaren, Torbjörn Lahrin, är aktiv i IoT Sveriges arbetsgrupp som bl.a. kartlägger IoT-plattformar på svenska marknaden. Den genomförda IoT-upphandlingen har utgått ifrån arbetsmaterial som tagits fram av denna arbetsgrupp.

Kontakt

Jonatan Moen

Tf. projektledare

jonatan.moen@soprasteria.com

Torbjörn Lahrin

Projektledare (sjukskriven)

tobbe@lahrin.se

Kunskap som genererats vid upphandlingen har sedan återförts till arbetsgruppen. Lahrin medverkar även som utförare i SKR/INERAS arbetsgrupp som tar fram referensarkitektur för IoT.

Under 2021/2022 vill Digitaliseringsrådet nyttja kunskap och erfarenhet som genereras i pågående projekt samt i IoT Sveriges och SKR/INERAS arbetsgrupper för att:

  • Utvärdera pågående projekt och tillämpningar
  • Ta fram besluts- och upphandlingsunderlag för upphandling av permanent, långsiktig regiongemensam IoT-plattform
  • Upphandla och införa sådan plattform
  • Utarbeta affärsmodeller, avtal samt organisation för förvaltning / support
  • Skala upp befintliga IoT-lösningar samt integrera med verksamhetssystem och annan data i kommunerna som del i skapandet av smarta städer
  • Sprida IoT-tillämpningar till alla kommunerna i länet
  • Dela med sig och återföra kunskap/erfarenhet till bl.a. IoT Sveriges och SKR/INERA:s arbetsgrupper med flera

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida

Marknadsdialog 

Hur tar man sin organisation från pilotprojekt och verksamhetsspecifika lösningar till permanent, långsiktig och bred satsning för IoT? Detta och mycket mer diskuterades under ett heldagsevent som arrangerades 5 maj 2022 av projektet Regiongemensam IoT Jönköpings län, Sveriges Kommuner och Regioner samt IoT Sverige. Ta del av videoinspelning och dokumentation från mötet.

Grafisk bild på en stad