Gå till innehåll

Smarta fastighetstjänster

Beviljat bidrag:10 039 000 kronor
Löptid:sep 2017 - jun 2020
Projekttyp:Hubb
Ämnesområde:Klimat och miljö
Projektledare på ett bygge
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Vill ni testa olika IoT-lösningar, eller kanske bara få experimentera med vad som går att göra? I Umeå skapas nu miljöer för att testa IoT-lösningar för smarta fastighetstjänster. Hos Umeå Energi skapas ett öppet innovationslabb där det går att testa sina innovationer och idéer kring smarta fastigheter. Hos Umeå kommun, Umeå universitet, Landstinget och Norsjö kommun installeras sensorer för att optimera fastigheternas underhåll och användning.
ProjektkoordinatorUmeå kommun - Tillväxtavdelningen

Projektsammanfattning

IoT-hubben i Umeå kommer att fokusera framför allt på tre områden i fastighetsförvaltning, vatten- och avloppssystem, effektivt underhåll och optimerad användning av lokaler. Genom att använda de offentliga aktörernas lokaler för att testa olika implementationer av IoT kan projektet bidra till en mer kostnadseffektiv fastighetsförvaltning.

Sensordata används på olika sätt

Olika exempel på hur detta ska testas är bland annat: Montering av sensorer vid Universitetsbibliotekets studiearbetsplatser så att studenter direkt kan se var det finns lediga platser, för att slippa gå runt och leta. Montering av sensorer i olika klassrum, konferenslokaler och mötesrum för att mäta närvaron i syfte att ge bättre underlag för uppföljning och planering. Sensordata ska även användas för att planera underhåll på nya sätt, t ex behöver bara lokaler som varit i bruk städas, istället för att göra det efter ett förutbestämt schema. Sensorer ska även monteras i offentliga lokaler för att visa medborgare var det pågår aktiviteter och locka besökare.

I projektet deltar även Vakin där tester kommer genomföras för att mäta nivåer i avloppsbrunnar. För att sprida allmän kunskap om IoT kommer projektet skapa en IoT-miljö hos Umevatoriet där allmänheten kan experimentera och lära sig mer om teknikens möjligheter och begränsningar.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida