Gå till innehåll

Smart and Safe

Beviljat bidrag:2 000 000 kronor
Löptid:mar 2023 - okt 2024
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Samhällsbyggnad
Karlstad illustration från Karlstads kommun
Status:Pågående
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet Smart and Safe har som övergripande mål att öka upplevd trygghet hos barn och unga i offentliga miljöer. Detta ska göras genom användning av IoT-lösningar med syfte att nyttogöra och möjliggöra användningen av modern teknik och smarta lösningar i allmänna miljöer.
ProjektkoordinatorStiftelsen Compare Karlstad Competence Area

Projektsammanfattning

Projektet Smart and Safe har som övergripande mål att öka upplevd trygghet hos barn och unga i offentliga miljöer. Detta ska göras genom användning av IoT-lösningar med syfte att nyttogöra och möjliggöra användningen av modern teknik och smarta lösningar i allmänna miljöer. Projektet syftar till att samla aktörer som vanligtvis inte samverkar för att skapa förflyttning kring gemensamma utmaningar i samhället, där upplevd trygghet i offentlig utemiljö är en sådan.

 

Kontakt

Carolin Maule

Projektledare

carolin.maule@compare.se

Planerat upplägg

Smart and Safe syftar till att jämföra olika tillvägagångssätt: En process för behovsdrivet tillvägagångssätt där behovet står i centrum och man genom metoder för innovationsupphandling (Efterfrågeacceleration) effektivare kan gå från behov till implementerad lösning. En process för teknikdrivet tillvägagångssätt där konkreta tekniska lösningar kommer tas fram tillsammans med behovsägare och möjliggörare i tvärfunktionella team. Tillvägagångssätten kommer analyseras huruvida själva processen har en inverkan på resultatet eller tillför andra positiva aspekter via genomförandet.

Projektets delmål

Projektet har identifierat tre delmål;

  • Genom smartare metoder effektivare gå från behov till upphandling av färdig lösning.
  • Att med hjälp av data skapa nya beteenden (t.ex. genom nudging).
  • Sätta grunderna till samverkan mellan organisationer genom kapacitetsuppbyggnad och datadelning.

Projektresultat

Smart&Safes förväntade resultat är;

  • Trygghetsmätningar
  • Färdigställt lösning på definierat behov
  • Riktlinjer hur man kan skapa nya beteenden
  • Riktlinjer för samarbete över organisations-gränser (Smart and Safe modell)

Utöver de förväntade resultaten är förhoppningen att projektet ska bidra till bestående samverkansstrukturer som gynnar även framtida samarbete aktörerna emellan genom kunskapsöverföringsaktiviteter.

Läs mer

Läs mer på Vinnovas hemsida.