Gå till innehåll

Testarena Trygghetsskapande Teknologier

Beviljat bidrag:1 975 000 kronor
Löptid:mar 2023 - aug 2024
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Ökad IoT-förmåga
Trygghetskamera foto Adobe Stock
Status:Pågående
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet Testarena Trygghetsskapande Teknologier ska genomföra tester av trygghetsskapande teknologier som tillsammans med kameraövervakning ska bidra till ökad säkerhet och upplevd trygghet för personer som vistas i publika utomhusmiljöer. Syftet med projektet är att testerna ska bidra till att dela erfarenheter och skapa ett lärande om lösningars mognad och interoperabilitet, organisatoriska förutsättningar samt individuellt lärande för att sprida och skala fungerande lösningar i andra miljöer.
ProjektkoordinatorLinköping Science Park

Projektsammanfattning

Projektet Testarena Trygghetsskapande Teknologier ska ge offentliga behovsägare, forskningsaktörer och företag möjlighet att genomföra tester av trygghetsskapande teknologier som tillsammans med kameraövervakning ska bidra till ökad säkerhet och upplevd trygghet för personer som vistas i publika utomhusmiljöer. Syftet med projektet är att testerna ska bidra till att dela erfarenheter och skapa ett lärande om lösningars mognad och interoperabilitet, organisatoriska förutsättningar samt individuellt lärande för att sprida och skala fungerande lösningar i andra miljöer.

Kontakt

Daniel Kullgard

Projektledare

daniel.kullgard@linkopingsciencepark.se

Testbädd för relevanta IoT-teknologier

Projektet ingår i en plan som syftar till att etablera en testbädd för relevanta IoT-teknologier i Linköping. I testbädden ges inte bara goda möjligheter att pröva nya tekniska produkter utan även de standarder, referensarkitektur och regelverk som utvecklas i andra sammanhang med en hög grad av praktisk tillämpning. Projektet kommer integreras i det regionala klustret IoT World som leds av Linköping Science Park.

Samverkan med andra trygghetsprojekt

Projektet ska även samverka med andra trygghetsprojekt där man utvecklar fysiska miljöer och testar hur teknologier kan användas med syfte att bidra till trygga, innovativa och hållbara offentliga miljöer där individer oavsett deras förutsättningar och bakgrund, har en bättre, säkrare, inkluderande och mer hållbar vardag.

Målsättning

Projektet är uppdelat fyra faser. Utreda, Selektera, Testa, Implementationsförbereda. Målsättningen är att vi efter genomfört projekt ska ha skapat ett kunskapsunderlag som ger förutsättningar till storskalig spridning av beprövade lösningar.

Läs mer

Läs mer om projektet på Vinnovas hemsida.