IoT för innovativ samhällsutveckling

IoT för ett bättre Sverige

IoT Sverige är en nationell satsning på att Sverige ska bli ledande på att använda Internet of things (IoT). IoT Sverige är ett Strategiskt innovationsprogram. Strategiska innovationsprogram är en gemensam satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Omslag broschyr IoT för Smarta samhallen<< Läs om IoT för smarta samhällen!


Vad är Sakernas internet?

IoT är ett begrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder med mera förses med små inbyggda sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt anpassa sig till sitationer och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.


Vad gör IoT Sverige?

IoT Sverige finansierar innovativa projekt inom IoT. Under de kommande två till tre åren kommer IoT Sverige att satsa på Internet of Things för innovativ samhällsutveckling. Vi vill att IoT ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar och att stärka företags internationella konkurrenskraft. De projekt som finansieras inom programmet ska utgå från offentliga organisationers behov.

Twitter om IoT – 30 senaste dagarna

På gång i IoT Sverige

 


11-12 oktober 2017 Konferensen eFörvaltningsdagarna på Stockholmsmässan där IoT Sverige kommer att ställa ut.

14-16 november 2017 Kvalitetsmässan som är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. IoT Sveriges programchef deltar i en panel 16:e november.

22-23 november 2017 IoT Sverige är med på Smarta städer på Stockholmsmässan. Programchefen kommer sitta med i en panel bestående av representanter från de strategiska innovationsprogrammen.

 

Nyheter

Ny teknik som möjliggör säker autentisering av uppkopplade prylar!

När antalet uppkopplade prylar ökar är det viktigt att de kan kommunicera och autentiseras av varandra på ett säkert sätt. I ett av våra projekt har ett protokoll för just detta utvecklats. Läs mer här …
Läs mer

Workshop i Umeå 16:e och 17:e januari

Den 16:e och 17:e januari anordnade IoT Sverige en workshop i Umeå. Under måndagen den 16:e presenterade våra IoT-hubbar sina pågående projekt och fick tillfälle att mingla med varandra och utbyta erfarenheter. Under tisdagen hade vi en LoRa-workshop där Elsys informerade om LoRa-tekniken, dess fördelar och vilka möjligheter som finns. Några av möjligheterna med LoRa presenteras här. Några av våra IoT-hubbar arbetar med just LoRa och intresset för workshoppen var mycket stort. Umeå har redan ett heltäckande LoRa-nät vilket täcker staden med enbart fem basstationer (bilden) …
Läs mer

IoTGuiden är här!

IoTGuiden är tänkt att vara ett stöd och inspiration inför företagets satsningar på en allt mer uppkopplad värld. Det som oftast kallas för Sakernas Internet eller Internet of Things. Besök IoTGuidens hemsida www.iotguiden.se eller ladda ner guiden direkt som pdf här. IoTguiden är ett projekt genomfört av Umeå universitet i samarbete med Fältcom och Telia Company. Projektet har nansierats inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas …
Läs mer

IoT Sveriges nya projekt!

IoT Sverige har finansierat åtta nya projekt i vår senaste utlysning (IoT för samhällsnytta). Geografiskt är projekten spridda över en stor del av Sverige, från Skellefteå i norr till Lund i söder. Dom beviljade projekten är: Skellefteå: IoT inom vård och omsorg i Skellefteå kommun Umeå: Kommunal IoT plattform – baserat på LoRaWAN Stockholm: Connected Water Monitoring Linköping:  Hot Remote – Det heta uppkopplade Linköping Göteborg:  LoV-IoT Helsingborg:  IoT som möjliggörare i dagens och framtidens byggnader Malmö/Skåne:  IoT – den uppkopplade vården Lund:  Smarta offentliga miljöer Mer information om projekten kommer inom kort! …
Läs mer

IoT Sveriges partstämma 2016

Den 25 oktober kl 10-13 höll IoT Sverige sin årliga partstämma. Dagen startade med frukost och en uppskattad posterutställning där projekt finansierade av IoT Sverige visades upp. Sedan berättade IoT Sveriges programchef Torbjörn om  IoT Sveriges satsning på IoT för samhällsnytta och vilka projekt som finansierats i vår senaste utlysning IoT för samhällsnytta. Därefter tog Darja Isaksson över och berättade lite om vad som händer globalt med IoT och om framtidens samhälle. Sedan var det dags för IoT Sveriges närvarande parter att kort presentera sig själva och sin verksamhet. Avslutningsvis valdes IoT Sveriges nya styrelse som kommer att se ut så här:  Petra Sundström, Husqvarna, Ordförande …
Läs mer

Alla nyheter