Gå till innehåll

IoT Sverige förstärker med ny programstrateg

·0 minuters läsning
Dela:
Bo Baudin foto SKR

Hallå där Bobo Baudin! Du är ny programstrateg på IoT Sveriges programkontor. Berätta om din roll, vad ska du arbeta med?

– I stort kommer mitt arbete att gå ut på att arbeta både strategiskt och operativt med att skapa och driva samverkan mellan programmet och andra aktörer i syfte att nå IoT Sveriges programmål.

Vad har du arbetat med tidigare?

– Jag har drygt 25 års erfarenhet av offentlig sektor och kommer närmast från en tjänst på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), med uppdrag att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Jag har varit verksam både på leverantörs- och beställarsidan inom kommunal och regional verksamhet, som anställd, konsult och system- och tjänsteleverantör. Främst i Sverige, men även i våra nordiska grannländer.

Du har även projektlett ett antal nationella IoT-relaterade projekt, bland annat Vägledning för IoT-tjänster, hur kan den vägledningen hjälpa kommuner och regioner att lyckas med sitt IoT-införande?

– En styrka med vägledningen är att den väver samman processer, metodik och stödmaterial från DIGG, SKR, Inera, Upphandlingsmyndigheten och Svenska stadsnätsföreningen. Genom att skapa ingångar från olika verksamhetsperspektiv, sänks tröskeln för samarbete på tvären, inom och mellan organisationer. Vägledningen har sitt ursprung inom området välfärdsteknik. Den kommer även att vara en central del i verktygslådan för IoT Sveriges nystartade strategiska projekt Smart City Lab.

Vilka områden är strategiskt viktiga för att öka samhällsnytta med IoT?

– Informationsförsörjning. Jag är mycket glad över att IoT Sverige etablerat arbetsgrupper för två strategiskt viktiga områden; standarder respektive säkerhet. Det finns en stor potential i användningen av IoT, men de lösningar som realiseras måste vara av hög kvalitet – skalbara, robusta och säkra.

– Kompetensförsörjning. Vi behöver avdramatisera de tekniska aspekterna i användandet av IoT för att lyckas med breddinförande. I Skellefteås projekt GIOTIS exempelvis, är målbilden att det ska vara lika lätt att införa IoT i verksamheten, som att beställa och använda en ny dator. För att nå dit krävs kompetenshöjande insatser för bättre samspel inom organisationen och mellan användare, beställare och leverantör.

– Nyttorealisering och samverkan. Det råder en stor enighet om att det finns nyttor med att kommuner och regioner går samman i satsningar, för att lösa viktiga gemensamma samhällsutmaningar. Nationellt vägledande och normerande stöd bidrar till att snabba på realiseringen och därmed öka samhällsnyttan med IoT. Ju bättre vi blir på att samverka nationellt, desto större är möjligheterna att kunna bidra i utvecklingen i internationella forum – och därmed också agera proaktivt på den internationella marknaden.

Vad ser du mest fram emot med ditt nya uppdrag?

– Att få möjlighet att agera utifrån en neutral arena och med ett holistiskt perspektiv. Jag jobbar gärna med korsbefruktning av tidigare lösningar för nya tillämpningar och tvärs över organisatoriska gränser. Därför ser jag det som en ynnest att få möjligheten att bidra till att främja entreprenörskap på såväl leverantörssidan som beställarsidan. Jag ser även fram emot att få jobba fram synergieffekter i samverkan med övriga innovationsprogram.

Bobo börjar sitt nya uppdrag som programstrateg på IoT Sverige den 1 juli.

 

Senaste nyheterna

28 jun 2024

Spännande AI-mätningar av besökarnas rörelser under Almedalsveckan

Läs mer
Karlstad illustration från Karlstads kommun
20 jun 2024

Podd: kan Internet of Things öka upplevd trygghet?

Läs mer
19 jun 2024

IoT Sverige får fortsatt finansiering

Läs mer