IoT-Tinder för kommuner?

Kristin Blom
Kristin Blom·13 apr 2023·0 minuters läsning
Dela:
IoT-Tinder för kommuner?

I november förra året stod det klart att Jönköpings-regionen gått i land med något helt nytt: att gemensamt upphandla en IoT-plattform. I Sverige finns 290 kommuner som alla har sina egna lösningar och system, därför framstår detta samverkansinitiativ som något unikt. Igår, 12 april 2023, träffades alla inblandade i Jönköpingsprojektet.

På plats fanns kommuner, bolag, Regionen och leverantörer för att gemensamt diskutera nästa steg i implementeringen av plattformen samt hur man kan använda sig av den framöver.

Regiongemensam IoT

Upphandlingen av den nya IoT-plattformen ingick som en del i projektet Regiongemensam IoT i Jönköpings län, som IoT Sverige finansierat. Totalt deltog femtiofem parter i upphandlingen; länets tretton kommuner, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen samt kommunala bolag och kommunalförbund. I början av 2023 landade man dessutom ett nytt projekt inom IoT Sverige – nu för att skala upp och genomföra det man testade i det tidigare projektet. Eller ja, man landade faktiskt två nya projekt, det andra, mindre, projektet handlar om interoperabilitet mellan plattformar.

Innovation by collaboration

Det som slog mig när jag lyssnade på diskussioner och föredrag denna dag är att det Jönköpingsprojektet handlar om är inget mindre än Innovation by Collaboration. Att samverka för att nå mål som är större än vad varje part själv kan åstadkomma. Att hitta synergieffekter, att bygga en gemensam förvaltningsplattform, att dela erfarenheter och att våga tillsammans. Tillsammans kan man dessutom få ekonomiska effekter och skippa inlåsningseffekter så som att delar av samma kommun eller förvaltning har valt olika plattformar eller mjukvaror som i sin tur leder till problem med interoperabilitet.

Många av kommunerna och bolagen som är med i Jönköpingsprojektet har IoT-resan framför sig; några har inte testat en enda sensor eller ett enda IoT-projekt. Tänk vilken fantastisk möjlighet att få börja sin IoT-resa i gott sällskap av andra kommuner och aktörer i grannskapet som har samma plattform och som man kan dela erfarenheter med och som kan hjälp till med problemlösning när det behövs.

Trendspaning

Lars Eidenvall från Kairos Future spanade in trender och framtidsscenarier inom IoT och berättade att det fanns 50 miljarder uppkopplade enheter 2020. Den stora snackisen just nu har väl ingen missat: AI och maskininlärning. IoT och AI går ju onekligen hand i hand eftersom data i stora mängder är en förutsättning för AI (dock kommer den så klart inte bara från IoT). Spaningen slog också fast att liksom industrialiseringen började producera åt oss så kommer AI-skiftet att innebära att AI utför det kognitiva arbetet på sikt (skriver, räknar, formger etc) och människorna kommer att bli granskare och de som initierar processerna.

En digital matchmaking-arena

När Tinder lanserades fanns det tre drakar på den digitala matchmaking-arenan – alla tre slogs ut på rekordkort tid av Tinder. Varför då? Jo, därför att Tinder hade utvecklats i samarbete med användarna – Tinder levererade det som användarna hade behov av.

IoT finns inte till för teknikens egen skull – tekniken finns för att lösa behov som medborgare i offentlig sektor har. Visst är det spännande om man kan lösa dessa behov tillsammans med de som påverkas och på sikt leverera IoT som – liksom Tinder – efterfrågas och gör nytta. Jönköpingsregionen är på jakt efter att lösa kommuninvånarnas IoT-Tinder – tillsammans. Vi förväntar oss inget annat än att kommuner, förvaltningar, regionen och företag fångas i lyckade matchningar på resans gång.

Och för de kommuner som vill ha stöd på sin IoT-resa men inte befinner sig i Jönköpings-regionen – ja ni kan ju gå med i Smart City Lab och få stöd och möjlighet till erfarenhetsutbyte där!

Skriven av:
Kristin Blom
Kristin Blom
·13 apr 2023·0 minuters läsning
Dela:
Kristin Blom är tf programchef för IoT Sverige samt tf enhetschef på Uppsala universitet Samverkan.