Mångfald som strategi för ökad innovation

Hallå där Olle Bergdahl, projektansvarig på IoT Sverige! Du sitter nu, idag den 6 november, på flyget till Madrid för att ge ett föredrag på konferensen ”Mind the gap! – kvinnor, vetenskap, innovation”. Den arrangeras av den svenska ambassaden i Madrid i samarbete med flera globala företag.

Vad är det för evenemang du är inbjuden till?

– Syftet med dagen är att inspirera unga forskare och entreprenörer och lyfta fram vikten av jämlikhet inom sektorerna vetenskap, innovation och teknik. Det är en stor bredd bland deltagarna, både näringsliv, akademi, politik och allmänhet är inbjudna.

Vad handlar ditt föredrag om?

– Det handlar om hur mångfald och inkludering kan öka innovation. Det finns en stor potential, stora möjligheter och flera konkurrensfördelar genom att koppla mångfald och inkludering med innovation. Bland annat lyfter jag fram en studie, How and Where Diver- sity Drives Financial Performance, som företaget Boston Consulting Group har genomfört i samarbete med Technische Universität München, och som visar på samband mellan mångfald och intäkter från innovation. Jag berättar även om vad vi på IoT Sverige gör
för driva förändring i våra innovationsprojekt.

Vilka är de största utmaningarna för ökad jämlikhet inom forskning och innova- tionsutveckling idag enligt dig?

– Utmaningarna handlar om beteende- och kulturförändringar och det kan ta tid. Jämlikhetsarbetet ska inte bli en sidovagn till ordinarie verksamhetsutveckling, utan behöver vara en naturlig och integrerad del i allt vi gör. För att lyckas väl blir det viktigt att förändringsarbetet vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vad hoppas du ta med dig tillbaka?

– Ökad kunskap om hur arbetet för ökad jämlikhet i forskning- och innovationsmiljöer fungerar i Spanien. Är det några arbetssätt som varit särskilt framgångsrika? Är också nyfiken på att få reda på hur företagsledare, den politiska ledningen och framförallt unga kvinnliga forskare, entreprenörer och innovatörer tänker kring jämställdhet.

Nyheter

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.