Nyheter

IoT Sveriges utlysning hösten 2017

Nu har IoT Sveriges nya utlysning öppnat!

Nu har IoT Sveriges utlysning IoT för innovativ samhällsutveckling öppnat! Har ni en idé om lösningar för offentlig sektors utmaningar? Innefattar er idé någon form av Internet of Things, IoT? Om det här stämmer in på er projektidé kan ni söka upp till 12 miljoner kronor i det strategiska innovationsprogrammet IoT Sveriges nya utlysning. Utlysningen (inkl ansökan) på Vinnovas hemsida. Läs mer ...
Läs mer

IoT Innovation Night i Lund

Den 13:e november bjuder RISE in till IoT Innovation Night i Lund. Ta chansen att träffa relevanta intressenter och upptäcka kommande finansieringsmöjligheter från IoT European Platform Initiative (IoT-EPI) Anmälan är kostnadsfri och görs här, där du också finner agenda för seminariet ...
Läs mer

IoT Sveriges styrelse 2018

Den 18:e oktober hade IoT Sverige sin årliga partstämma i Uppsala. På partstämman närvarade ett stort antal parter som fick presentera sig för varandra. Under den formella delen av partstämman valdes den nya styrelsen. IoT Sveriges styrelse för 2018 ser ut som följer Ordinarie ledamöter Petra Sundström, Husqvarna, Ordförande Linda Krondahl, VD THINGS Felix Krause, SKL Paul Davidsson Torbjörn Lundahl Helena Forsmark, HiQ Markus Bylund, Uppsala Kommun Suppleanter Jan Byfors, IQ Samhällsbyggnad Niklas Grybe, RISE Christian Rohner, Uppsala Universitet Christer Åhlund, Luleå tekniska universitet Kristoffer Andersson, Prevas ...
Läs mer

IoT Sveriges kommande utlysning på Vinnovas hemsida

Nu finns vår kommande utlysning för att etablera fler stora IoT-projekt inom offentlig sektor på Vinnovas hemsida. Länk till hemsidan finns här. Håll koll där för all ytterligare information om utlysningen samt hur ansökan går till. Utlysningen finns redan nu sammanfattad här: Utlysning_sammanfattad_IoT17 ...
Läs mer

IoT Sverige på 5G-forum

Den 17:e november kommer programchef Torbjörn Fängström tillsammans med representanter från våra projekt att närvara på Post - och telestyrelsens (PTS) 5G-forum. Under programpunkten "dagens gäst" kommer IoT Sveriges verksamhet och pågående projekt att presenteras. Syftet med 5G-forum är att diskutera mer övergripande och strategiska frågor relaterade till utvecklingen av 5G. För PTS är det av yttersta vikt att förstå vad 5G-intressenter har för åsikter, behov och idéer. Mer information om eventet och hur man anmäler sig finns här: Inbjudan 5G forum nr 5 ...
Läs mer