Våra resultatmål

IoT Sverige ska genom vår verksamhet skapa

  • Goda exempel på användning av sakernas internet för att skapa ett bättre liv för alla
  • Ökad förmåga att skapa verksamhetsnytta genom användning av sakernas internet
  • Ökat kännedom hos, deltagande från, och samverkan mellan, programmets aktörer

Våra huvudsakliga insatser är

  • Finansiera innovationsprojekt genom utlysningar och strategiska initiativ
  • Skapa arenor för kunskapsutveckling, nätverk och erfarenhetsutbyte genom konferenser, seminarier, sociala media, arbetsgrupper edyl
  • Samverka med andra aktörer så som strategiska innovationsprogram (SIPar), relevanta projekt och initiativ, intresseorganisationer edyl

Uppnådda resultat

Pågående projekt – Följ projektens utveckling via deras egna webbsidor eller i våra sociala medier

Avslutade projekt – Vi samlar slutrapporter och annan dokumentation som vi får in från projekten under respektive projekt.

Rapporter och dokumentation – Vi lyfter fram projektrapporter eller annan dokumentation som vi tycker har relevans för flera av programmets intressenter

Konferenser och seminarier – Här finns filmer och dokumentation från flera av de event som IoT Sverige har arrangerat eller där vi har presenterat vår verksamhet

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.