Trygghet, hälsa och klimat: 30 miljoner till IoT-projekt

20 feb 2023·0 minuters läsning
Dela:
Trygghet, hälsa och klimat: 30 miljoner till IoT-projekt

Pressmeddelande: Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige utökar sin projektportfölj med 17 nya IoT-initiativ inom offentlig sektor. De nya projekten får tillsammans dela på 30 miljoner som ska gå till att skapa innovativa och samhällsnyttiga IoT-lösningar.

Målet med IoT Sveriges utlysningar är att uppmuntra offentlig sektor att söka medel för innovativa IoT-lösningar som kan bidra till att skapa samhällsnytta. IoT Sveriges senaste utlysning riktade in sig på tre övergripande teman; jämlik hälsa, snabbare klimatomställning och trygga offentliga miljöer. Det är tre områden där användningen av IoT har stor potential att bidra med utveckling och förbättringar.

Stort intresse för utlysningen

Intresset för utlysningen var stort och totalt beviljas finansiering för 17 nya projekt. Olle Bergdahl, programchef för IoT Sverige, är glad att kunna välkomna ny innovationskraft till IoT Sverige.

– Det är alltid spännande att ta del av nya innovativa satsningar och roligt att vi lyckades i vår tematiska inriktning med utlysningen. Vi har till exempel fem nya projekt som på olika sätt fokuserar på IoT och trygghetsskapande, säger han.

Utöver dessa handlar flera av de nya projekten om IoT-lösningar för att skapa jämlik hälsa och det finns även flera projekt kopplade till klimatfrågan. Totalt får de 17 projekten dela på 30 miljoner i finansiering från IoT Sverige. Projektbudgeten är medfinansierad med femtio procent, vilket gör att den totala satsningen landar på cirka 60 miljoner. De nya satsningarna är fördelade på tre olika projekttyper:

  • 6 förberedelseprojekt
  • 7 prototyputvecklingsprojekt
  • 4 genomförandeprojekt

———–

Dessa projekt får finansiering via IoT Sveriges utlysning för 2022 IoT för innovativ samhällsnytta (projektkoordinator inom parentes):

Förberedelseprojekt

Läs mer om de förberedelseprojekt som fått finansiering på Vinnovas webb

Prototyputvecklingsprojekt

Läs mer om de prototyputvecklingsprojekt som fått finansiering på Vinnovas webb

Genomförandeprojekt

Läs mer om de genomförandeprojekt som fått finansiering på Vinnovas webb